Takstblad 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takstblad 2021
 
Driftsbidrag  Exl. moms Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 900,00  1.125,00
Vandafgift pr. m3   10,00  12,50
Statsafgift af ledningsført vand/Vandskat 6,18 7,73
Statsafgift til grundvandssikring pr. m3 0,19 0,24
Mangler der måler, skønnes det årlige forbrug til min. 195 m3
Anlægsbidrag
1. Ejendomme beliggende indenfor det naturlige
forsyningsområde med eksisterende forsyningsledning.
Hovedanlægsbidrag pr. sommerhus/ejendom 5.800,00 7.250,00
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.) 23.400,00 29.250,00
Stikledningsbidrag pr. stk. 7.500,00 9.375,00
2. Ejendomme beliggende i det åbne land, udenfor
eksisterende forsyningsledning, fastsættes efter konkret tilbud.
Dette er en præcisering af den hidtidige anvendte praksis.
Gebyrer    
Rykkergebyr 100,00 Momsfrit
Rykkergebyr, ved anbefalet brev 300,00 Momsfrit
Genfremsendelse af årsopgørelse 250,00 312,50
Gebyr for aflæsning af vandmåler 350,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr exl. udgifter ved lukning og  genåbning  700,00 875,00
 
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Frederikssund Kommune
 
Cvr. nr. 26 780 713
Hjemmeside: www.dalby-huse-strands-vandvaerk.dk Mail: dalbyhusevand@gmail.com
 

Formand: Erling Jakobsen.                      Tlf. 3032 2259
 Mail: dalbyhusevand@gmail.com                               

 

Kasserer: Karin Meinicke Andersen     Tlf. 6051 1105
Mail: dalbyhusevand@gmail.com           


 

 © Copyright 2020  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk          Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259