Takstblad 2020 

 

 

Made by dann@buchmann.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takstblad 2020
 
Driftsbidrag  Exl. moms Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 850,00  1.062,50
Vandafgift pr. m3     9,00     11,25
Statsafgift af ledningsført vand/Vandskat  6,18 7,73
Statsafgift til grundvandssikring pr. m3  0,19    0,24 
Mangler der måler, skønnes det årlige forbrug til min. 195 m3
Anlægsbidrag
1. Ejendomme beliggende indenfor det naturlige
forsyningsområde med eksisterende forsyningsledning.
Hovedanlægsbidrag pr. sommerhus/ejendom   5.800,00   7.250,00
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.) 23.400,00  29.250,00
Stikledningsbidrag pr. stk.    7.500,00  9.375,00
2. Ejendomme beliggende i det åbne land, udenfor
eksisterende forsyningsledning, fastsættes efter konkret tilbud.
Dette er en præcisering af den hidtidige anvendte praksis.
Gebyrer    
Rykkergebyr 100,00 Momsfrit
Rykkergebyr, ved anbefalet brev 250,00 Momsfrit
Flyttegebyr 250,00 312,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler 350,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr exl. udgifter ved lukning og  genåbning  700,00 875,00
 
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Frederikssund Kommune den 14. januar 2019.
 
 
Cvr. nr. 26 780 713
Hjemmeside: www.dalby-huse-strands-vandvaerk.dk Mail: dalbyhusevand@gmail.com
 

Formand: Erling Jakobsen.                      Tlf. 3032 2259
 Mail: enjakobsen@hotmail.com                                

 

Kasserer: Karin Meinicke Andersen     Tlf. 6051 1105
Mail: dalbyhusevand@gmail.com           


 

 © Copyright 2018  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk          Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259