Generalforsamling

 

Made by dann@buchmann.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Referat af generalforsamling i
Dalby Huse Strands Vandværk Amba

Lørdag d. 13-04-2019,
Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris

Dagsorden:

         


Ad 1.
Valg af dirigent.
Dirigent valgt: Allan Vest, som starter med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Der er 14 stemmeberettigede tilstede.

Ad 2.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Erling Jakobsen fremlægger bestyrelsens beretning.
Jan, Fæstermarken 4 spørger hvorfor vi skal have skiftet målere. Erling Jakobsen svarer, at det er lovpligtigt.
Bestyrelsens beretning bliver enstemmigt vedtaget.

Ad 3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Karin Andersen fremlægger regnskabet for 2018.
Flemming, Rønnebærvej 11 spørger til honoraret for formand, kasserer og vagtansvarlig.
Karin forklarer, hvordan honorarerne fordeles og redegør for det arbejde det indebærer. Hun har regnet sin timeløn til 90 kr. i timen og siger samtidig at andre er velkomne til at overtage hvervet.
Brita Bartz, Ole Petersvej 7 takker for bestyrelsens arbejde og for at nogen har lyst til at lægge et stykke arbejde for vandværket.
Hovdiget 11, spørger til, hvorfor der ikke bliver opdaget at der er løbet vand så længe på hendes grund. Dirigenten opfordrer til at holde
sig til regnskabet.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

Ad 4.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Karin Andersen fremlægger budgettet.
Hovdiget 8 spørger til reglerne for at vandværket aflæser målerne.
Karin svarer at dette er registreret under gebyrer.
Hovdiget 11 spørger til, hvorfor man ikke bare tager ’standard aflæsningen’ og så sparer besværet med 190 kubikmeter.
Karin svarer at dette er fordi det kræver mere arbejde når forbrugerne alligevel vil have lavet beregningen om efterfølgende.
Jan, Fæstermarken 4 siger at man kan overveje at få en anden masteoperatør som udbyder, hvis TDC vil presse prisen på leje af grund til masten.
Erling og Karin svarer at man selvfølgelig ikke lader sig presse på prisen.
Budgettet er enstemmigt vedtaget.

Ad 5.
Behandling af indkommende forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6.
Valg af bestyrelse. Formand + et bestyrelsesmedlem (ulige år)
a. Formand: Erling Jakobsen, Dyssebjerg 5 (valgt)
b. Bestyrelsesmedlem: Krista Bjerknæs Fallesen, Tørveagervej 2 (valgt)

Ad 7.
Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
Kim Klemmensen, Axelgårdsvej 9 (9 stemmer - valgt)
Flemming Thorsen, Rønnebærvej 11 (5 stemmer)

Ad 8.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
1. suppleant Flemming Thorsen, Rønnebærvej 11
2. suppleant Allan Vest, Dyssebjerg 4

 Ad 9.
Valg af 2 revisorer
Valgt for 2 år: Gurli Malm, Dyssebjerg 4
Valgt for 1 år: Lars Lefholm, Traneagervej 18

Ad 10.
Valg af revisorsuppleant
Vakant

Ad 11.
Eventuelt
Rønnebærvej 11, spørger til om man ikke kan sende en sms eller mail, når man fra vandværket registrerer et ekstraordinært stort forbrug.
Erling svarer at det kan være svært at se, hvad der er forbrug og hvad der er sivende vand, men at vandværket selvfølgelig vil sende besked ud, når der opstår noget ekstraordinært, som vi ikke kan spore.
Rønnebærvej 11, spørger til om vi er beslutningsdygtige når vi er så få. Allan svarer, at det er vi ifølge vedtægterne.
 

   

 © Copyright 2018  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk        Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259