Beretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
Beretning om året 2017

Dalby Huse Strands Vandværk

Møder.
Der er i det forløbne år afholdt 8 bestyrelsesmøder og flere arbejdsmøder. Arbejdsmøderne er møder med håndværkere og enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor vi har drøftet større arbejdsopgaver, der skulle udføres.
 
Desuden har vi deltaget i 2 møder i Vandrådet (sammenslutning af vandværker i Frederikssund Kommune) og den årlige vandværksmesse.
Her udveksler vi erfaringer med andre vandværker og får ny inspiration fra leverandører på markedet.

Der er vedtaget nye regler for udarbejdelse af kontrolmålinger for vandværkerne. I denne forbindelse har vi deltaget i møder hos Frederikssund Kommune, hvor vi blev orienteret om de nye regler og de yderligere forpligtelser, der nu lægges over på vandværkerne.

Der er 628 medlemmer, tilknyttet vandværket og vi administrerer vandledninger langs ca. 12 km veje i området. Vi har pumpet 20.105 m3 vand ud til forbrugerne, hvilket svarer til 35 m3 pr. forbruger.

Vandkvaliteten.
Generelt har vi en høj vandkvalitet. Der bliver taget vandprøver flere gange om året for at kontrollere vandkvaliteten. Prøverne tages på vandværket og hos forskellige forbrugere, på tilfældigt udvalgte steder i området.
Der har ikke været problemer med vandkvaliteten i det forløbne år.
 
 
Ledningsbrud og melding til forbrugerne.
I januar 2017 kunne vi se at værket pumpede usædvanligt meget vand ud i nogle dage. Det var tegn på, at der var lækage et eller flere steder i området. Vi sendte mails til forbrugerne om at kontrollere, at de havde lukket for vandet. Senere har vi, sammen med blikkenslageren, fundet en lækage på Skehøjvej.
I denne forbindelse måtte vi lukke for vandet på skift flere steder i området. Dette orienterede vi forbrugerne om på mails. Hvis i ikke har fået disse mails, er det fordi, vi mangler jeres mailadresser.
Lad dette være en opfordring til jer om at sende jeres mailadresser til vandværket på e-mail: dalbyhusevand@gmail.com
I alt har vi fundet og repareret 5 ledningsbrud i løbet af 2017 på Skehøjvej, Rønnebærvej, Hvilehøjvej, Arvedsvej og Ydermosevej.


Renovering af ledningsnettet.
Vi har nu efter nogle år med store investeringer fået udskiftet vandledninger på Skovvej, Storgårdsvej, Degnersvej, dele af Hovleddet, Markvej og Thomsensvej. Der er dog lang vej igen før alle vandledninger er fornyet. Vi har planlagt at fortsætte fornyelsen af ledningerne i den takt, vi har penge i kassen til det.
Der er udskiftet 4 stophaner i området.
 
 
Nye projekter.
Vi har undersøgt hvad det vil koste at udskifte vores 2 sandfiltre (vandbeholdere). Det vil koste omkring 300.000-500.000 kr. Vi har derfor valgt at sætte denne opgave i venteposition.
 
Vi har vedtaget at der i 2018 vil blive lagt nye vandledninger på Dalby Strandvej. Herefter er vi nok nød til at holde en pause nogle år, eller i hvert fald udskifte ledningerne i mindre portioner.

Vandmålerne har nået en alder, hvor de skal testes for om de kan bruges i en periode endnu. Det betyder, at vi har udskiftet 60 målere, der blev sendt til kalibrering. Resultatet af dette blev, at vi kan køre videre med de samme målere i 3 år mere.
 
Herefter forventer vi at alle målerne skal udskiftes. I denne forbindelse vil vi overveje at skifte til elektroniske målere.

Afhængig af hvor meget vi skal investere i renovering eller udskiftning af vandbeholder og nye vandmålere, vil vi planlægge den videre udskiftning af vandledningerne.
 

Vandprisen.
Vi prøver at fastholde de nuværende priser på vandet. Dette giver i øjeblikket et begrænset overskud (overdækning). Indenfor dette beløb prøver vi at finde midler til at udskifte vandmålerne.
 

Restancer
Vi har desværre også i 2017 været ude for at vi måtte sende lukkebreve til enkelte forbrugere pga. restancer
.
Hvis de andelshavere, der ikke kan betale det fulde beløb, bare ville kontakte kassereren og få en aftale om afbetaling, så ville de spare mange penge og vi meget arbejde med at sende rykkerbreve, lukke og senere åbne for vandet igen.

Marts 2018
Bestyrelsen
 

 

 © Copyright 2018  All rights reserved. Dalby Huse Strands Vandværk        Vagttelefon: 4026 2556 / 3032 2259